Privacy Verklaring
PureNadine

PureNadine, gevestigd aan Dassenlaan 50  
1216 EL Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Nadine Schol  
info@purenadine.com 
https://www.purenadine.com/ 
Dassenlaan 50  
1216 EL Hilversum 
+31 6 81 48 38 98 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

PureNadine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 

  • Geslacht 

  • Adresgegevens 

  • Telefoonnummer 

  • E-mailadres 

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

PureNadine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

PureNadine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

 

Contactformulier:  

Naam, email, telefoonnummer  Bewaartermijn: 2 jaar 

Reden: Om contact op te nemen na het invullen van het formulier. De mogelijkheid om later terug te komen als klant 

 

Coaching overeenkomst: 

Naam, achternaam, adres, email, telefoonnummer Bewaartermijn: 2 jaar 

Reden: Om dienst te verlenen. De mogelijkheid om later terug te komen als klant 

 

Facturen:  

Naam, adres, email Bewaartermijn: 7 jaar 

Reden: Dit is verplicht voor de belastingdienst 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

PureNadine verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

PureNadine gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PureNadine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@purenadine.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

PureNadine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@purenadine.com 

 
Sluit menu